Projectontwikkeling

PROJECTONTWIKKELING

Wij voeren projectontwikkelingen uit voor onze opdrachtgevers. Wij hebben alles in huis om uw projectidee vorm te geven. Van het initiatief tot en met de realisatie. Tekenen, rekenen, schrijven en overleg met diverse partijen om een project haalbaar te maken.

 

U HEEFT EEN IDEE?

Als eigenaar van onroerend goed is het niet altijd duidelijk wat de mogelijkheden van de locatie zijn en in hoeverre nieuwbouw of uitbreidingsplannen haalbaar zijn.

 

Eén partij, waarvan in ieder geval medewerking moet worden verkregen, is de gemeente. De gemeente beoordeelt de invulling aan de hand van vele aspecten. Een uitgewerkt plan is noodzakelijk om de gemeentelijke medewerking te krijgen.

 

Vestaal Vastgoed analyseert de mogelijkheden en haalbaarheid van het project. De gewenste visie op de locatie komt in overleg met de gemeente en opdrachtgever tot stand.

 

Conceptueel

Vestaal Vastgoed heeft een ruime ervaring in het schrijven van vastgoedconcepten. Zowel voor uitbreiding van bestaande panden als voor nieuwbouw. Het bedenken van dergelijke concepten is altijd gebaseerd op de laatste trends en inzichten.

Als de eindgebruiker bekend is, worden aan de hand van zijn wensen de plannen ontwikkeld. Is er nog geen eindgebruiker in beeld, dan wordt een ontwerp met een flexibele indeling nagestreefd.

 

Marktomstandigheden

Ieder plan moet getoetst worden aan de marktomstandigheden. Vestaal Vastgoed heeft een ruime ervaring in het in kaart brengen van de markt. Op basis van deze gegevens wordt het conceptplan getoetst op verkoopbaarheid en verhuurbaarheid.

 

Volume studie

Het ontwikkelen van een plan omvat tevens het onderzoek naar het volume van het project. Op basis van de kadastrale gegevens en de wensen van de eindgebruiker wordt er een massastudie uitgevoerd. Met deze studie wordt het stedenbouwkundig volume en landschappelijke karakter van het plan bepaald.

 

De gemeente stelt vervolgens eisen aan de parkeernorm voor het plan. Elke bestemming heeft een andere parkeernorm en speelt een grote rol in de mogelijkheden. In de volumestudie wordt de van toepassing zijnde parkeernorm verwerkt.

 

Financieel

Het rapport bevat tevens een financieel haalbaarheidsonderzoek. Of het nu een (her)ontwikkeling, belegging, voor eigen gebruik of verkoop betreft; Vestaal Vastgoed maakt alle financiële consequenties inzichtelijk.

 

Risico’s

Elk project kent risico’s en deze dienen in kaart gebracht te worden. Vestaal Vastgoed weet uit ervaring waar risico’s kunnen ontstaan. Door het in kaart brengen van de risico’s wordt hier vroegtijdig op ingespeeld.

 

Noodzakelijke onderzoeken

De meeste vastgoedprojecten moeten met extra onderzoeken worden onderbouwd voor het verkrijgen van onder andere een omgevingsvergunning of een bestemmingsplanwijziging. In het rapport wordt beschreven welke onderzoeken hiervoor moeten verricht worden.

 

Werkzaamheden

Er wordt projectmatig gewerkt. Na elke fase wordt in overleg met de opdrachtgever tot een Go/No Go moment besloten. Hierin wordt het tot dusver opgezette rapport grondig doorgelicht. Gedurende elke fase van project houden wij goed contact met de belangrijkste stakeholders, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke instanties.

 

 

VOOR WIE?

 

Bedrijven
Voor u als ondernemer of directeur van het bedrijf is onroerend goed een belangrijk kapitaalmiddel. Elke organisatie maakt het moment mee, dat er voor het eerst of opnieuw nagedacht moet gaan worden over de huisvesting. De reden hiervoor is sterk uiteenlopend. De organisatie heeft een groei meegemaakt; de gemeente komt met een bestemmingsplanwijziging i.v.m. nieuwe ontwikkelingen; de huidige huisvesting past niet meer bij de organisatie of er moet worden bezuinigd en efficiënter met het vastgoed omgegaan worden.

 

Particulieren
U als particuliere belegger wil een nieuwe belegging in eigen beheer realiseren, zodat u meer invloed kan uitoefenen op de het definitieve resultaat.

 

Uw betrokkenheid is een belangrijk onderdeel. Kiest u er voor om intensief betrokken te blijven bij uw ontwikkeling of wilt u alle werkzaamheden uitbesteden? Vestaal Vastgoed adviseert in alle situaties naar behoefte.

 

Voorbeeldprojecten:
– Theha Kokosbroodfabriek

Projectontwikkeling
Geïnteresseerd in onze diensten?