Zorgvilla ‘In de Luwte’ Ermelo streeft naar verhuizing op locatie van ’t Speulder

Zorgvilla ‘In de Luwte’ Ermelo streeft naar verhuizing op locatie van ’t Speulder

Op donderdag 31 januari, is een intentieverklaring ondertekend voor de verhuizing van Zorgvilla ‘In de Luwte’ aan de Hamburgerweg in Ermelo naar de locatie voor dagbesteding ’t Speulder die (nog) huist aan de Wilhelminalaan.

Gebouw ’t Speulder is sterk verouderd, verpauperd en al deels gesloopt.

Stichting zonder oogstwinstmerk
De intentieverklaring werd ondertekend door Klaas Mollema en Gert Meijer, respectievelijk voorzitter en penningmeester van Stichting Salem,. De verklaring was al ondertekend door vertegenwoordigers van Stichting ZorgNvrij, de stichting zonder winstoogmerk achter Zorgvilla ‘In de Luwte’. Voor de verdere ontwikkeling gaan Maurits Aalderink van Vestaal Vastgoed en Wouter de Vries van H&P Vastgoed zich sterk maken

2 maal 11 appartementen
De intentie is echter niet alleen om te verhuizen, maar ook laagbouw te realiseren van 2 maal 11 appartementen. Die zijn bedoeld voor mensen die dementerend zijn en niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het idee is een centrale ruimte te bouwen met aan iedere zijde een vleugel voor de appartementen. Vanzelfsprekend wordt de ontwikkeling gedaan in samenspraak met de buurt.

Transformatie naar zorgpark
Het is een droom van Stichting Salem om het terrein aan de Wilhelminalaan/Julianalaan, waar vroeger ziekenhuis Salem was gevestigd, te transformeren naar een prachtig zorgpark. Dat gaat, met het aantal zorggebouwen dat er al staat en het vanmiddag geopende Buurtzorgpension, aardig lukken zo langzamerhand. Stichting Salem is beheerder van het vermogen van het voormalige ziekenhuis en eigenaar van de grond. Het doel van de Stichting is geld te genereren uit haar bezittingen voor gezondheidsgerelateerde doelen.