Startsein nieuwbouw maatschappelijke woonvoorziening Zwolle

Startsein nieuwbouw maatschappelijke woonvoorziening Zwolle

De nieuwbouw van een innovatieve maatschappelijke woonvoorziening aan de Geert Grootestraat 5 in Zwolle kan beginnen.

Op vrijdag 6 december 2019 ondertekenden de 8 initiatiefnemers een convenant om uitvoering te geven aan de realisatie en exploitatie van 65 betaalbare appartementen voor mensen met een maatschappelijke ondersteuningsvraag. Het partnerschap begon met Prins Bouw, Vierhouten Onroerend Goed en Vestaal Vastgoed. Zij zijn vanaf begin 2018 samen gaan werken met 4 Zwolse zorginstellingen namelijk het Leger des Heils, Humanitas DMH, Philadelphia en PerspeKtiev. In dit team is met Op Maat Dienstverlening een uniek zorgconcept bedacht, waarin partijen met elkaar zorgen voor de huisvesting en maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare burgers.

Inclusieve samenleving
Op de plaats waar tot afgelopen herfst nog het gebouw van de voormalige huisartsenpraktijk stond, komt een gebouw met 65 zelfstandige betaalbare appartementen. De visie van de samenwerkende partijen is om bewoners op een inclusieve manier, zelfstandig te laten wonen waarbij men ondersteund en gecoacht wordt naar meer zelfstandigheid. Op den duur is het de bedoeling dat bewoners verder doorstromen en een volgende stap zetten op de woonladder. Alle appartementen vallen qua prijs binnen de sociale huurklasse. Een deel van de appartementen is bestemd voor jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar en valt binnen de maximale huurgrens van € 432,51. De overige appartementen zijn gedifferentieerd qua huurprijzen, maar vallen ook binnen de maximale grens om huursubsidie te kunnen verkrijgen.

 

Verbinding
Eén van de zaken die partijen hebben afgesproken in het convenant, is dat men zich wil inzetten voor verbinding met de wijk Diezerpoort. Daarom is op iedere verdieping van het gebouw één ruimte gereserveerd voor ontmoeting en zingeving. Zowel bewoners van de Geert Grootestraat 5, als bewoners in de wijk, kunnen gebruik gaan maken van deze voorziening. Voorbeelden van activiteiten die hier georganiseerd kunnen worden zijn workshops over lifestyle, koffieochtenden, kookavonden, gezamenlijke maaltijden, of een herstelavond georganiseerd door ervaringsdeskundigen. De in oktober jl. gehouden buurtavond zal gedurende de bouw van het complex een aantal keren herhaald worden. Partijen hebben bewust nog geen naam bedacht voor het gebouw, maar willen dat doen in samenspraak met de buurt. De planning is dat de appartementen rond april 2021 worden opgeleverd.