Presentatie voorontwerp plannen De Driehoek

Presentatie voorontwerp plannen De Driehoek

 

foto: Natalie Overkamp

‘Bestemmingsplan moet basis bieden voor gebiedsverbetering’

ERMELO – Vanavond was er veel belangstelling voor het voorontwerp van het bestemmingsplan voor De Driehoek aan de Kolbaanweg. Deze plannen liggen nog tot en met 8 september ter inzage. Hieraan zijn ook de plannen van De Struukakkers 23 gekoppeld.

Aan de locatie Struukakkers 23, waar nu het tuincentrum is gevestigd, komen, als het aan het college ligt, vijf seniorenwoningen, een tweekapper en een vrije kavel voor een vrijstaande bungalow. Het tuincentrum verhuist dan naar De Driehoek, Oude Nijkerkerweg 165a. ,,Ik hoop dat we in 2017 kunnen bouwen, als alles meezit,” vertelt Adriaan Raveling, eigenaar van het tuincentrum. Hij heeft grote plannen voor het nieuw te realiseren tuincentrum. Procedureel wordt zijn plan gekoppeld aan bestemmingsplan De Driehoek. De plannen voor het gebied De Driehoek zijn complex omdat er veel initiatiefnemers en veel belanghebbenden zijn. Dat beaamt ook Jozef Groenland van de gemeente Ermelo. ,,We willen tijdens deze avond graag visies horen en hopen dat we deze mee kunnen nemen in het uiteindelijke bestemmingsplan.” Het gaat dan om het gebied tussen de Fokko Kortlanglaan, de Julianalaan en de Kolbaanweg. Het voorontwerp bestemmingsplan biedt de basis voor (her)ontwikkeling ter verbetering van dit gebied.

Op slot

Het gebied waar het nu om gaat is door de jaren heen veranderd. De Driehoek bevat een groot aantal functies (met name woningbouw, agrarische functies, bedrijvigheid en recreatie) met mogelijk conflicterende belangen, geconcentreerd binnen een relatief klein gebied. Verder grenst het gebied aan de Kolbaanweg, waarnaast de spoorbaan Amersfoort-Zwolle is gelegen. Ook het bedrijventerrein Veldzicht is in de nabijheid gelegen van De Driehoek. Het aantal functies binnen De Driehoek, de verschillende verkeersaders, het spoor en de nabijheid van bedrijventerrein Veldzicht, illustreren de diversiteit van het gebied en zijn omgeving. Er is dan ook sprake van een gemengd gebied. Doordat het gebied planologisch ‘op slot’ zit, is er weinig geïnvesteerd in het gebied en blijven oude opstallen staan. Het gebied heeft daardoor een verrommeld uiterlijk gekregen. Na jaren van stagnatie in de ontwikkelingsmogelijkheden in de gehele Driehoek bestaat er bij de diverse initiatiefnemers grote behoefte aan voortgang, zodat op basis van het nieuwe bestemmingsplan kan worden overgegaan tot herontwikkeling.