Dillenburg/ Rehoboth / Oranjepark Ermelo

Categorie
Projectontwikkeling
Over dit project

Het Masterplan voor het gebied Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark is in december 2017 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Ermelo. Dit plan vormt de basis voor de ontwikkeling van een zorgcomplex en woningen op het terrein van de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het gaat hierbij om vierenzeventig 24-uurs zorgwoningen en een woongebied voor verschillende doelgroepen (sociale huur, goedkope, middel dure en dure koop- en huurwoningen) op het Dillenburgterrein.

 

In totaal gaat het over 169 (zorg)woningen,  een gezondheidscentrum, ontmoetingsruimte en een park. De nieuwe gebouwen zijn zo geplaatst dat het mogelijk is om de bestaande waardevolle bomen in het gebied zoveel mogelijk te sparen. Het park vormt de verbinding tussen de verschillende gebouwen en functies in het park. Tegelijkertijd worden bestaande voetgangersroutes vanuit de omringende buurten doorgetrokken en verbonden. Hierdoor wordt het park onderdeel van een wandelroute door de buurten.

 

Bij de ontwikkeling van het plan ligt de nadruk op het maken van goede, leefbare en gezonde ruimtes:  zowel publiekelijk als privéruimtes. Deze herontwikkeling vindt plaats door middel van het Libenau-principe. Dit is een Duits principe waarbij buurten worden ontwikkeld voor jong en oud en voor mensen met en zonder een zorgvraag. Het basisprincipe is dat mensen omzien naar elkaar binnen eigen mogelijkheden. Dit principe is in Duitsland succesvol toegepast.

 

In opdracht van de Zorggroep Noordwest-Veluwe is in samenwerking met bureau Imoss deze stedenbouwkundige visie door Vestaal Vastgoed gerealiseerd. Tevens is het bestemmingsplan aangepast en onherroepelijk geworden. De eerstvolgende fase is de invulling van sociale woningbouw. Deze staat gepland in 2021. Nadien zal vanaf 2023 gestart worden de ontwikkeling van de overige percelen.