Opnieuw een mooie ontwikkeling in Ermelo! Tijdelijke huisvesting van 21 units op het Gentenerf

Opnieuw een mooie ontwikkeling in Ermelo! Tijdelijke huisvesting van 21 units op het Gentenerf

In samenwerking met opdrachtgever Pieter de With wordt er op inventieve wijze ingespeeld op de enorme vraag naar huisvesting in Ermelo. Het gemeente bestuur kijkt hier positief tegenover en heeft aangegeven graag mee te willen werken aan dit initiatief.

Dit project bestaat uit tien units beschikbaar voor sociale huur met een huurprijs tot 619 euro per maand, vijf middeldure units (tot 950 euro) en zes dure units (950 en meer) in de vrije huur. Het betreft een tijdelijke invulling voor 10  jaar met de wens om deze met een termijn van 5 jaar te verlengen.

Het is bedoeld voor mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben. Het zijn dan ook doorstroomwoningen: huurders mogen er maximaal twee jaar in wonen.’’ Daarnaast is er één van de woning bestemd voor een beheerder, die de taak heeft om de boel ‘netjes en ordelijk’ te houden. Ook wordt hij of zij ‘sleutelhouder’ van de buurtkamer: een soort gezamenlijke huiskamer waar de hele buurt terecht kan voor maatschappelijke activiteiten.

Als Vestaal Vastgoed de vergunningen snel rond krijgt voor het Gentenerf, dan zouden daar volgend jaar rond de bouwvak al de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen.