Omgevingsvergunning Middelerf

Omgevingsvergunning Middelerf

Onlangs hebben we de omgevingsvergunning verkregen en na aanbesteding opdracht kunnen verlenen aan Van Panhuis Bouw.

Aan het Middelerf te Ermelo is het initiatief genomen een ontwikkeling te starten die zich richt op de zakelijke markt voor klein- en microbedrijven. De bedrijfsruimtes bestaan uit een combinatie van bedrijfshallen en kantoren waarbij er flexibiliteit in de benodigde vierkante meters zit.

De bedrijfsunits en kantoren zullen beschikbaar zijn in het tweede kwartaal van 2017.