Het hedendaagse beleggen in woningen

Het hedendaagse beleggen in woningen

De rente op geld sparen zonder voorwaarde is historisch laag (tussen de 0,2% en 1%). Zo geeft de Triodosbank op dit moment 0,2% rente op gespaard geld en de Nationale Nederlanden 1%. Hierdoor wordt het interessant om geld te beleggen in plaats van te sparen. Volgens de Vereniging van Institutionele Beleggers in vastgoed kent een beleggingsportefeuille met woningen een gemiddeld rendement van minimaal 5,1%. Naar mate het risico groter is neemt het rendement iets toe.

Doordat beleggen in woningen hedendaags rendabeler is dan sparen, ziet men het aanbod van vastgoedbeleggingen teruglopen. Het aantal beleggers dat zoekt naar een Nederlandse vastgoedbelegging is de afgelopen jaren toegenomen. Hierdoor is het aanbod opvallend afgenomen.

Niet alleen binnen Nederland wordt er gezocht naar Nederlands vastgoed. Zo schreef het Financieel Dagblad recentelijk dat 40% van alle Europese beleggers op zoek is naar Nederlands vastgoed. Hiermee komt Nederland op de 4e plaats in Europa. In Engeland (58,8%), Frankrijk (61,8%) en Duitsland (74%) zijn beleggingen momenteel nog gewilder dan in Nederland.

Sinds de crisis van 2007, is de vastgoedmarkt in Nederland de afgelopen jaren flink aan het aansterken. Vooral de woningmarkt kent de afgelopen jaren weer positieve trends. Dit blijkt uit meerdere recente nieuwsberichten van bekende nieuwsplatforums. Het CBS schreef bijvoorbeeld op 21 april 2016 het volgende: “Grootste prijsstijging koopwoningen in 8 jaar (+4,3%)”. Ook nu.nl kwam met berichten naar buiten over de woningmarkt en schreef op 4 mei 2016 het volgende: “Vertrouwen in woningmarkt naar hoogste stand in twaalf jaar”.

Ondanks alle positieve verhalen over beleggen in vastgoed en over de vastgoedmarkt zijn er ook risico’s verbonden aan een belegging in woningen. Er bestaan risico’s op drie verschillende niveaus:

  • Macro

Marktrisico – De prijs van vastgoed kan fluctueren door verschil van vraag en aanbod.
Economisch risico – De prijs van vastgoed kan dalen door economische omstandigheden.
Financieringsrisico – Aantrekken van vreemd vermogen is risicovol voor (verwacht) rendement.

  • Meso

Wet- en regelgevingsrisico – Wetten ten aanzien van bodemverontreiniging, bestemmingsplan of structuurvisie kunnen veranderen waardoor waarde mogelijk daalt.
Plaats bepalend risico – Prijsveranderingen met betrekking tot locatie; in Amsterdam stijgen de woningprijzen bijvoorbeeld het hardst van Nederland en in het noorden van Friesland dalen de woningprijzen het hardst van Nederland.

  • Micro

Leegstandsrisico – Een woning kan leeg komen en een nieuwe huurder is niet altijd te vinden.
Calamiteitenrisico –Altijd kans op brand- of waterschade; niet iedereen is hiervoor verzekerd.
Onderhoudsrisico – Er is altijd een kans op onvoorziene hoge kosten; zelfs bij het grondig inspecteren voor men een belegging aankoopt zijn er dingen die over het hoofd gezien worden.

Al met al kan er gezegd worden dat een belegging in vastgoed aantrekkelijker en rendabeler is dan geld sparen. Naast het feit dat er meestal geprofiteerd wordt van zowel direct- als indirect rendement (huurinkomsten en waardestijging woning) is het ook mogelijk om zelf meer invloed uit te oefenen op de belegging. Zo kan er bijvoorbeeld actief gezocht worden naar huurders bij leegstand. Kan er waarde worden toegevoegd door middel van een verbouwing en kan er gekozen worden voor een nieuwe doelgroep of functie voor een pand.

Ook Vestaal Vastgoed merkt dat de markt afgelopen jaren is aangetrokken. Dit merken wij onder andere door het aantal zoekopdrachten naar beleggingspanden. Er is vooral veel vraag naar panden op a-locaties. Ook komt het voor dat klanten zelf een belegging op het oog hebben en vragen naar een Due Diligence-onderzoek. In dat geval hebben wij een meer controlerende functie. Op deze manier worden zoveel mogelijk risico’s gemeden.