Vastgoedadvies

VASTGOEDADVIES

Vastgoedadvies

Bij vastgoed heeft u te maken met complexe en aldoor veranderende regelgeving, risico’s en belangen. Bent u niet zeker van uw zaak? Laat u dan adviseren zodat u geen kostbare fouten maakt. Wij analyseren uw vastgoedvraagstuk en komen met een plan van aanpak waarmee u uit de voeten kunt.

 

De afgelopen jaren zijn er sterk uiteenlopende vastgoedvraagstukken bij ons neergelegd. Van relatief eenvoudige vraagstukken die in één overleg beantwoord konden worden, tot en met complexe vraagstukken waar na uitvoerig overleg het vraagstuk opgelost werd. Onderstaand enkele voorbeelden van vraagstukken die Vestaal Vastgoed geanalyseerd, verbeterd en opgelost heeft.

 

Initiatiefase

– Het bedenken van een vastgoedconcept dat aansluit op de locatie en de marktvraag.
– Het optreden als projectontwikkelaars voor derden, waarbij het gehele of een gedeelte van het traject uit handen wordt genomen.
– Het geven van een Second Opinion voor een nieuw initiatief, wat elke keer weer zorgt voor een verbeterslag.

 

Definitiefase

– Het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor concretere plannen. De haalbaarheid van een project gaat niet altijd alleen over de kosten, maar ook over marktwaarde en verkoopbaarheid.

 

Ontwerpfase

– Het analyseren van en vastleggen van het programma van eisen en wensen.
– Het ontwerpen van een nieuw pand of bestaand objectie die past bij de organisatie van nu en de toekomst.

 

Realisatiefase

– Het gehele projectmanagement tijdens de realisatiefase, waarbij gezorgd wordt voor borging van de kwaliteit.

 

Nazorgfase

– Het analyseren van beleggingsobjecten en adviseren deze wel of niet aan te kopen.
– Het onderzoeken van incomplete en niet kloppende huurcontracten en allonges en overzichtelijk maken en herzien samen met huurders en verhuurders.
– Het bepalen van de strategie van de vastgoedportefeuille van de opdrachtgever.
– Het geven van aan- en verkoopadvies.
– Het beheer van beleggingsobjecten, waarbij een verdeling van beheerwerkzaamheden tussen eigenaar en Vestaal Vastgoed bespreekbaar is.

 

Het vastgoedadvies van Vestaal Vastgoed wordt altijd in overleg en naar behoefte van de opdrachtgever gegeven. Hiermee wordt op de juiste wijze invulling gegeven aan de missie een betrouwbare en ervaren vastgoed partner te zijn.

Vastgoedadvies
Geinteresseerd in onze diensten?