Projectmanagement

PROJECTMANAGEMENT

Nadat de vergunning is afgegeven en u de realisatiefase in gaat, zult u snel merken dat het laten samenwerken van de verschillende partijen complex kan zijn en veel tijd kost. Een projectbegeleider die uw belangen behartigd en bekend is met de valkuilen van de realisatiefase is hierbij een gewenste aanvulling en neemt u veel werk uit handen.

 

Vestaal Vastgoed heeft ruime ervaring met bouwbegeleiding. Wij kennen de vastgoedmarkt in Midden Nederland als geen ander en weten wat er speelt en wie de spelers zijn. Wij hebben de kennis in huis om problemen te voorzien of op te lossen. Daarom leiden wij projecten in goede banen. Dat vertaalt zich in minder risico’s en minder vertragingen.

 

Wij zorgen er voor dat er een efficiënte samenwerking plaatsvindt waarin niet of nauwelijks ruimte is voor eventuele uitloop van de planning en begroting.

 

Opzichter

In een ontwerp en een bestek worden de kwaliteitseisen en het afwerkniveau beschreven van het te realiseren pand. Het waarborgen van deze kwaliteitseisen en het afwerkniveau gebeurt door een opzichter namens de opdrachtgever die geregeld op de bouw aanwezig is om de gerealiseerde elementen te inspecteren.

 

Kosten bewaking

Naast kwaliteitsbewaking is kostenbewaking ook belangrijk. Vestaal Vastgoed houdt constant bij waar het project financieel staat. Om zo verassingen te voorkomen. De financiële voortgang wordt in overzichtelijke rapporten gepresenteerd aan onze opdrachtgever en zal aangescherpt worden waar nodig.

 

Planning

In de realisatiefase houdt Vestaal Vastgoed bij of alle partijen werken volgens planning en probeert waar nodig tijd te winnen en de planning constant te laten verlopen.

 

Vestaal Vastgoed heeft een brede ervaring met het planmatig begeleiden van de realisatiefase. Deadlines en GO/NOGO momenten worden door Vestaal Vastgoed niet uit het oog verloren.

 

Facts

Wij streven er naar een vast bedrag te rekenen voor dit volledige traject. Eventuele aanvullingen of verminderingen worden uiteraard verrekend.

 

Vervolgstap

Na de realisatiefase is de noodzaak dat de eindgebruiker het pand betrekt. Dit betreft de beheerfase.

 

Vestaal Vastgoed kan de beheerfase begeleiden op verschillende manieren. Vestaal Vastgoed kan de volledige beheerfase uit handen nemen en het onderhoud en de huurinning verzorgen. Daarnaast kan er ook gekozen worden voor een deel van de beheerfase. Eén en ander in overleg met u te bepalen.

Projectmanagement
Geïnteresseerd in onze diensten?