Aan- en Verkoopbegeleiding

AAN- EN VERKOOPBEGELEIDING

Aan- en Verkoopbegeleiding

 

De reden van ondernemers om tot aankoop van onroerend goed over te gaan is vaak sterk uiteenlopend. Een veel voorkomende reden is een verandering in de huisvestingsstrategie van een bedrijf, zowel gedwongen als ongedwongen. Aankoopbegeleiding betekent in dit geval ook het meedenken in de huisvestingsstrategie gericht op de toekomst. Hierbij wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe ziet het toekomstige kantoor er uit? Hoe snel groeit of krimpt het bedrijf? Wat voor ruimtes zijn er nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden?

 

Mogelijkheden van de locatie bekijken
Het aankopen van onroerend goed wordt meestal gedaan met een lange termijnvisie. Daarom is het belangrijk te weten waarvoor het pand gebruikt kan worden, ook in de toekomst. Door middel van een bouwkundige inspectie, onderzoek naar bestemmingsplan, structuurvisie en tekeningen bekijken wij alle mogelijkheden die het pand heeft. Voor nu en in de toekomst. Op basis van dit plan wordt er met andere ogen gekeken naar het leegstandsrisico en gebruiksvriendelijkheid van het pand.

 

Zoekopdracht
Hecht u waarde aan de uitstraling en imago van uw bedrijf en heeft u voor ogen wat voor pand u zoekt, ook dan kunnen wij u ondersteunen. Op basis van de door u aangegeven wensen doen wij een eerste selectie van verschillende panden. Na de selectie ontvangt u een voorstel en kijken wij samen met u naar de meest geschikte panden. De aankoop en eventuele aanpassingen aan het pand, kunnen volledig door ons opgepakt worden.

 

Verkoopbegeleiding
Wilt u onroerend goed verkopen en behoeft het meer aandacht dan dat de makelaar kan bieden? Vestaal Vastgoed beschrijft alle mogelijkheden en tekent nieuwe indelingen die ervoor kunnen zorgen potentiële kopers te overtuigen. Daarnaast gebruikt Vestaal Vastgoed haar netwerk om het onroerend goed direct aan te bieden aan potentiële kopers. Behoeft het object meer aandacht en heeft het een kleine doelgroep, dan zetten wij een crossmediale campagne op om de doelgroep via verschillende kanalen te bereiken.

 

Het aanbieden van onroerend goed kan op vele verschillende manieren. Het is belangrijk de juiste markt te benaderen en het pand op een passende manier in de markt te zetten. Vestaal Vastgoed is op de hoogte van de laatste trends en weet waar vraag naar is.

 

Voorbeeldprojecten:

– Quickscan Van Beek Tegelcenter

Aan- en verkoopbegeleiding
Geïnteresseerd in onze diensten?