Caerin

Caerin

Naar verwachting zal de komende jaren bijna de helft van het budget verschuiven van de AWBZ naar de gemeente in de Wmo. In allerlei zorgbudgetten wordt gesneden, direct of indirect. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor het bestaansrecht van veel aanwezige en nieuwe dagbestedingsprojecten. Vestaal Vastgoed heeft meerdere van deze dagbestedingen op bouw- en bedrijfskundig niveau geadviseerd en met succes. De projecten genereren meer omzet en gaan efficiënter en effectiever te werk.

Onder de noemer ‘Caerin’ is Vestaal Vastgoed een samenwerking aangegaan met MerkMeester te Harderwijk. De combinatie tussen vastgoed- en bedrijfskundige expertise van Vestaal Vastgoed en de on/offline communicatie experts van MerkMeester zorgt voor een sterke samenwerking. Caerin begrijpt dat de zorgaanbieders (uiteraard buiten hun zorgdienstverlening om) te weinig expertise bezitten om zich als ondernemer in dagbestedingen te profileren. Diverse zorgondernemers geven aan behoefte te hebben aan de dienstverlening van Caerin.

Er is behoefte aan advisering en begeleiding om samenwerking in projecten die gericht zijn op meedoen in de maatschappij meer ondernemersgericht te maken, waardoor grote besparingen of juist extra opbrengsten te genereren zijn. Vanuit verschillende bedrijfskundige invalshoeken ondersteunt en traint Caerin de leidinggevende(n)/bedrijfsleider(s) van de projecten, waarbij de kwaliteit van de zorg voor de cliënt niet uit het oog wordt verloren.