Bedrijfsmatig vastgoed voor de kleine ondernemer steeds populairder

Bedrijfsmatig vastgoed voor de kleine ondernemer steeds populairder

Het CBS laat in 2015 weten dat er in de jaren 2014-2015 een recordaantal nieuwe ondernemingen zijn bijgekomen. In Nederland is het aantal ondernemingen gegroeid tot 1,5 miljoen, dit zou betekenen dat gemiddeld 1 op de 7 mensen uit de beroepsbevolking een eigen onderneming heeft. De stijging wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een toename van eenmanszaken. Deze ontwikkeling is al langer gaande. Sinds 2010 ziet men een sterke toename van het aantal kleine bedrijven (bedrijven met 1-50 werknemers), daarnaast ziet men een forse daling van het aantal grote bedrijven (50-250 werknemers). Om een goed beeld te schetsen: volgens het CBS zijn er in Nederland sinds 2010 ongeveer 225.000 kleine bedrijven bijgekomen.

De verandering van bedrijvigheid staat parallel aan de vraag naar bedrijfsmatig vastgoed in Nederland. Grote panden staan afgelopen jaren veel leeg en de leegstand is een erkend probleem geworden. De vraag naar kleine bedrijfsruimte is echter sterk toegenomen afgelopen jaren. De cijfers die dit bevestigen zijn hieronder weergegeven. Bedrijfsruimte tot 500 m² vormde eerst 9% van het aanbod, op dit moment is het 45% van het aanbod. Eén van de voornaamste redenen van de verandering van dit aanbod is de opsplitsing van grote panden om dit in kleinere delen te verhuren.

Voor kleine (startende) ondernemers betekent leegstand vooral goed nieuws. Doordat grote panden langdurig leegstaan in het centrum van grote steden worden deze in delen verhuurd, onder andere aan kleine ondernemers. Op deze manier kunnen kleine ondernemers, voor een lage prijs, op de beste locaties in monumentale panden werken. Voor de startende ondernemer is een eigen kantoorruimte voor weinig geld natuurlijk een mooi begin. Maar het is niet het enige voordeel dat te behalen is. Met meerdere ondernemers onder één dak kunnen ook kosten voor bijvoorbeeld de printer, verwarming of een representatieve ontvangstruimte worden gedeeld. En natuurlijk kunnen meerdere ondernemers onder één dak elkaar ook de nodige inspiratie en samenwerking opleveren.

Vestaal Vastgoed houdt zich de afgelopen jaren ook bezig met het ontwikkelen en realiseren van kantoor- en bedrijfsruimte voor kleine(re) ondernemers. Vooral in de regio Harderwijk en Ermelo wordt dit gerealiseerd.  Zo staan er op bedrijventerrein Veldzicht twee projecten in de verhuur. Deze projecten zijn gelegen langs het Jagerserf en het Middelerf.